Ik ben me er terdege van bewust dat er, samen met ons, velen zijn die hetzelfde verdriet hebben te dragen. Het verlies van je kind, broer of zus, partner, ouder, neef of nicht, maatje, vriend, de verslagenheid en ontreddering is er voor iedereen die dit overkomt. Het verlies door ziekte zal in mijn ogen anders worden beleefd dan wanneer je dierbare plotseling, zonder enig voorteken je ontvalt. Dit betekent echter niet dat het verdriet daardoor anders zal zijn. Maar afscheid kunnen nemen, de laatste dingen nog kunnen zeggen die je graag wilt delen, nog één keertje mogen zeggen hoe intens het ‘houden van’ is, dat stukje zal bij ons voor altijd ontbreken.  Zomaar ineens is je dierbare er niet meer. Totaal onvoorbereid op de dood is ons dit overkomen. Jordy is omgekomen tijdens een verkeersongeval. Op dat moment was hij bezig met de uitvoering van zijn werk als soldaat. Net als vele andere soldaten was hij bezig met oefeningen ter voorbereiding op uitzending. Deze site heb ik gemaakt voor Jordy. Tevens wordt deze site opgedragen aan alle jonge verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. Daarnaast is ons in de afgelopen tijden gebleken dat het beroep wat Jordy uitoefende door ons nooit vergeten zal en kan worden. De militaire uitvaart, de herdenkingen die hebben plaatsgevonden, een jaar na zijn dood bij zijn eigen graf, maar ook de herdenking die wij samen mochten meebeleven met andere nabestaanden van overleden landmachtpersoneel, het grijpt ons steeds weer diep aan. De toespraken, de kranslegging, waar wij op 27 mei 2010 bij aanwezig mochten zijn. Het defilé waaraan wij mochten deelnemen. Het voorlezen van alle namen van de ons ontvallen dierbaren van de laatste jaren. Aan zij die strijden voor de vrijheid van de mensheid, waar ook ter wereld, ook aan jullie draag ik deze site op. Dat allen die ons zijn ontvallen nooit vergeten zullen worden. copyright@Angela Mollers-de Kuijer Het monument voor alle in actieve dienst overleden personeelsleden van de Koninklijke Landmacht op landgoed Bronbeek te Arnhem. Het naaststaande gedicht is op het monument te lezen. De steen is sterk, maar het ijzer breekt hem Het ijzer is sterk, maar het vuur smelt het Het vuur is sterk, maar het water blust het Het water is sterk, maar de zon verdampt het De zon is sterk, maar de wolk verduistert haar De wolk is sterk, maar de wind drijft hem voort De wind is sterk, maar de mens weerstaat hem De mens is sterk, maar de dood slaat hem neer De dood is sterk, maar sterker dan de dood is de liefde Om de site verder te bekijken kan je hier klikken Een woord vooraf...